MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

Vítáme vás v naší zubní ordinaci

Vítáme vás v naší zubní ordinaci

Naše zařízení se specializuje na ošetření špičkové kvality. Používáme nejmodernější pracovní postupy a technologie v souladu s nejnovějšími poznatky v našem oboru. Neustále se zdokonalujeme - pravidelně navštěvujeme odborné kurzy a semináře a nabyté vědomosti uplatňujeme v praxi.

Sledujeme nejnovější trendy a zavádíme do praxe osvědčené léčebné a diagnostické postupy. Průběžně obnovujeme a rozšiřujeme přístrojové a materiálové vybavení.

Důležitým prvkem pro pocit pohody a uvolnění je milý, komunikativní a sehraný tým. Naši lékaři pracují s trvalou asistencí sestry u křesla, o komfort každého pacienta se tak starají zároveň dva lidé.

Poskytujeme komplexní péči. Zajišťujeme ošetření v rámci všech stomatologických oborů včetně ošetření dětí. V případě potřeby spolupracujeme se specialisty.

Jsme si vědomi toho, že k návštěvě zubaře přistupuje většina lidí s obavami. Naším cílem je poskytnout vám kvalitní péči v příjemném prostředí tak, abyste důvod k obavám ztratili.

příjemné prostředí čekárny

Přestože poskytujeme péči na vysoké odborné úrovni, nejsme zařízení typu anonymní kliniky. Snažíme se vytvořit pro naše pacienty rodinné prostředí s osobním přístupem ke každému z nich. Léčebný plán sestavujeme vždy po dohodě s pacientem, podle jeho zdravotního stavu, časových i finančních možností. Každý pacient má svého ošetřujícího lékaře, který je mu k dispozici na mobilním telefonu a emailu, i mimo ordinační hodiny.

Každé ošetření probíhá v lokální anestezii, tudíž bezbolestně. Vzhledem k velkému výběru anestetik na současném trhu je možno zvolit vhodný přípravek pro každého, včetně dětí, těhotných i tzv. rizikových pacientů.


Co mě čeká při první návštěvě?

První návštěvu obvykle věnujeme preventivní prohlídce. Zhotovíme potřebné rentgenové snímky a sestavíme z nich tzv. rentgenový status. Na základě zhodnocení nálezu v ústech a rentgenových snímků vám předložíme návrh léčebného plánu a přibližnou finanční rozvahu. Vysvětlíme možné postupy léčby a jejich výhody i nevýhody. Po dohodě s vámi společně zvolíme vhodné řešení.

Další návštěva je věnována dentální hygieně. Jejím úkolem je připravit optimální podmínky pro následné ošetření. Nácvikem vhodné hygieny a profesionálním vyčištěním chrupu zbavíme dáseň zánětu. Zdravá nekrvácející dáseň je důležitým předpokladem pro kvalitní a trvanlivé ošetření.

Teprve poté zahajujeme potřebnou léčbu - ošetření kazů, kořenových kanálků, ev. extrakce, následné protetické rekonstrukce, přípravu na implantace, apod. Toto schéma může být odlišné v případech, kdy přicházíte s nějakým akutním problémem (bolestí, úrazem, spadlou korunkou, apod.). V takových situacích samozřejmě přizpůsobujeme postup vaší aktuální potřebě.