MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

ošetření výplněmi u dětí

Plným právem je první výplň (plomba) a její kvalita považována za klíčový okamžik v životě zubu. Tvrdá zubní tkáň je jedna z mála tkání v lidském organismu s takřka nulovou regenerační schopností. Jednoduše řečeno: žádná část zubu, kterou v průběhu života z různých důvodů ztratíme (kaz, úraz, nešetrné či nevhodné ošetření, ...), již nikdy nedoroste. Na druhé straně délka života v naší společnosti se neustále prodlužuje, a proto i na životnost chrupu jsou kladeny podstatně vyšší nároky než dříve. Proto je nesmírně důležité vybírat nejen co nejkvalitnější a trvanlivé materiály, ale i moderní postupy a technologie, které se snaží o co nejšetrnější přístup k vlastní zubní tkáni.

Pokud jde o kazy dočasných (mléčných) zubů, v obecném povědomí dosud přetrvává mylná představa, že dočasné zuby není potřeba spravovat. Opak je pravdou. Kaz jakožto infekční onemocnění je zdrojem obrovského množství bakterií. Pokud není ošetřen, ohrožuje svou přítomností všechny zuby v dutině ústní. Je třeba brát v úvahu, že se často jedná o chrup tzv. smíšený, ve kterém jsou kromě zubů dočasných prořezány už i některé zuby stálé. Navíc každý kaz má tendenci k progresi (postupuje, zvětšuje se), a po určité době vede ke komplikacím - bolesti, zánětu zubního nervu, hnisajícím váčkům v kosti, apod. Tímto způsobem může neošetřený mléčný zub ohrozit nejen zdraví zubů již prořezaných, ale i zdraví zárodků stálých zubů uložených v jeho blízkosti. Výjimku lze udělat v případech, kdy předpokládáme, že dočasný zub s kazem bude v blízké budoucnosti eliminován (vypadne) nebo při extrémní nespolupráci dítěte.

Volba materiálu v dětském věku závisí na řadě faktorů:

V dětském chrupu zhotovujeme výplně z následujících materiálů: