MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

preventivní stomatologie u dětí

Preventivní péče je základní a nejdůležitější obor nejen v dětské stomatologii, ale i ve stomatologii dospělých a v obecném lékařství vůbec. Má za úkol předcházet onemocněním (primární prevence), včas diagnostikovat onemocnění počínající a včasným léčením předejít jeho zhoršení (sekundární prevence) a předejít celkovým komplikacím z onemocnění vyplývajícím (terciární prevence). Tvrdé zubní tkáně jsou schopné regenerace jen ve velmi omezené míře. Pravidelná preventivní péče ušetří nejen zbytečné ztráty těchto tkání, ale i čas a peníze pacienta.

Součástí preventivní péče v dětském věku jsou


preventivní prohlídky a prevence ortodontických vad

Preventivní prohlídky v dětském věku provádíme za účasti rodičů. Při těchto prohlídkách se soustředíme na vyhledávání zubních kazů, váčků a jiných patologií (podobně jako je tomu u dospělých); důraz klademe také na prevenci vzniku ortodontických anomálií (je-li jim možné zabránit), či jejich následků (včasnou diagnostikou a odesláním ke specialistovi - ortodontovi - k zahájení terapie). Některé zdánlivě banální odchylky (jako je např. obrácený skus dvou antagonistů - proti sobě nakusujících zubů - častý zejména u dočasných špičáků) mohou totiž, nejsou-li včas podchycené, způsobit významnou disproporci v růstu čelistí, a zapříčinit tak do budoucna dítěti jen obtížně řešitelnou skeletální vadu skusu a s ní i neestetickou změnu vzhledu tváře. Přitom právě tyto drobné odchylky postihující původně pouze skus jednotlivých zubů jsou většinou velmi snadno řešitelné (často pouhým zábrusem špičákových hrotů), a pokud jsou zachyceny včas, nepřenášejí se dále do stálého chrupu, a dítě dokonce často nepotřebuje žádná rovnátka.


nácvik a kontrola správného čištění zubů

V rámci prevence dále nacvičujeme s dítětem zubní hygienu, poučíme o technice, eventuálně potřebě dočišťování u menších dětí i rodiče, ukážeme možnost kontroly kvality vyčištění pomocí speciálních tabletek a vysvětlíme zásady správné výživy s ohledem na kazivost chrupu. Doporučíme vhodné pomůcky pro individuálně stanovený plán dentální hygieny. Nácvik hygieny probíhá dle věku a šikovnosti dítěte jednak na modelu jednak v ústech s vhodnými pomůckami, které si na závěr dítě odnese domů.

Kdy začít s čištěním zubů?

S čištěním zubů je třeba začít hned po prořezání prvního dočasného zubu. Technika, stejně jako čistící pomůcky, jsou pochopitelně odlišné od čištění zubů u dospělých a vyvíjí se s přibývajícím počtem zubů i s věkem dítěte. Zpočátku je vhodné použít k čištění jednotlivých "mléčných zoubků" tzv. prsťáčky. Jsou to silikonové náprstky s jemnými štětinkami. Usnadní začátky čištění, protože dítě snáze přijme do úst prst než klasický kartáček. Později je dobré čistit zuby velmi měkkým dětským zubním kartáčkem bez zubní pasty. Zubní pastu můžeme začít používat až v době, kdy je dítě schopno pěnu vyplivnout a pastu nepolyká. Do šesti let věku se doporučuje volit dětské zubní pasty, které mají nižší obsah fluoru než pasty pro dospělé. Vhodnou techniku čištění doporučí stomatolog v závislosti na věku a zručnosti dítěte. Jakmile to schopnosti dítěte umožní, měl by stomatolog nacvičit s dítětem i čištění mezizubních prostor (obvykle nití).


fluoridace zubů

Fluor je prvek, který významným způsobem snižuje kazivost zubů. Vzhledem ke skutečnosti, že tvrdé zubní tkáně vyzrávají do své definitivní kvality ještě několik let po prořezání zubů do dutiny ústní, nabývá fluoridace v dětském věku zvláštní důležitosti. V rámci preventivních prohlídek je vhodné provést tzv. profesionální fluoridaci. Po dokonalém vyčištění chrupu zvláštním kartáčkem se na zuby aplikuje ve speciálním nosiči koncentrovaný fluoridový gel, který se nechá působit na povrch vyčištěných zubů po dobu pěti minut. Tento zákrok je pro dítě zcela bezbolestný a je vhodný téměř pro všechny dětské pacienty (výjimkou je např. prokázaná alergie na fluor). Po dohodě s rodiči (podle odhadu příjmu fluoru v potravě) je možné doporučit navíc užívání fluoridových tablet jako domácí prevence. Zde je nutné zdůraznit, že ne ve všech případech je tento způsob fluoridové prevence vhodný. Zvláště u dětí, které užívají pitnou vodu bohatou na fluor, je třeba zvážit, zda nehrozí riziko překročení doporučené denní dávky. Nadměrným příjmem fluoru je totiž možné způsobit dítěti tzv. fluorózu (zuby jsou sice extrémě odolné vůči kazu, ale na jejich povrchu se vytváří neestetické hnědavé skvrny).


pečetění fisur

Pečetění fisur (tzv. sealing) je preventivní zákrok, který má za úkol ochránit čerstvě prořezané zuby před vznikem kazu. Docílíme toho tím, že místa nejvíce náchylná ke vzniku zubního kazu, tzv. predilekční místa pokryjeme speciálním pečetícím materiálem a uzavřeme tak nebezpečným mikroorganismům přístup do těchto obtížně čistitelných částí zubu, tj. do rýh (fisur) lokalizovaných převážně na kousacích plochách stoliček a třenových zubů. Některé materiály v sobě dokonce obsahují fluoridové ionty, které uvolňují do svého okolí, čímž ještě umocňují své protektivní působení. Ideální dobou pro pečetění je období co nejdříve po prořezání daného zubu. V té době ještě nejsou rýhy osídlené mikroorganismy (bakteriemi), které způsobují kazy, a proto má pečetění největší šanci na dlouhodobý úspěch.


preventivní výplně

S pečetěním úzce souvisejí tzv. preventivní výplně. Jedná se o druh výplně vhodný pro zuby s počínající kazivou lézí minimálního rozsahu. Nalezneme-li u zubu krátce po prořezání do dutiny ústní počínající fisurální kaz (kaz umístěný v zubní rýze), je možné díky moderním adhezivním materiálům, které vydrží i v drobné preparované kavitě (vyvrtaném otvoru), odvrtat pouze onu postiženou část a zbývající zdravé zubní rýhy se preventivně ošetří pečetícím materiálem. Taková výplň je šetrná hned v několika ohledech: nenutí ošetřujícího odvrtat více zubní tkáně, než kolik jí je skutečně infikováno, a zároveň chrání zbývající riziková místa zubu před dalším kazem. Navíc podobně jako některé pečetící materiály i hmoty používané při zhotovení preventivních výplní v sobě obsahují fluoridové ionty, které uvolňují do svého okolí, a zvyšují tím svůj ochranný účinek.