MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

fotokompozitní výplně

Fotokompozitní pryskyřice patří mezi tzv. adhezivní materiály. Tyto materiály se vyznačují pevnou chemickou, ev. mikromechanickou vazbou k tvrdým zubním tkáním. Jejich velkou výhodou je skutečnost, že umožňují lékaři postupovat při preparaci (vrtání) maximálně šetrně. Rozsah preparace je určen téměř výhradně rozsahem kazivého procesu, není třeba upravovat kavitu (otvor) do speciálního tvaru kvůli dobré retenci (držení) výplně.

Fotokompozita se vyrábí v široké škále barevných odstínů. Některé materiály dokonce nabízejí různé stupně opacity (neprůsvitnosti, krytí), které odpovídají příslušným tvrdým zubním tkáním - od vysoce translucentních (průsvitných) pro povrchové vrstvy skloviny až po opakní (neprůsvitné, krycí) odpovídající dentinovému jádru.

Fotokompozitní materiály jsou velice citlivé na techniku zhotovení (suché pracovní pole, schéma vrstvení materiálu, apod.). Jsou vhodné do frontálního (předního) úseku chrupu, kde splňují vysoké estetické nároky. V postranních úsecích je jejich použití limitováno rozsahem výplně a okluzním zatížením (zatížení ve skusu), pro menší mechanickou odolnost např. ve srovnání s amalgámem. Ve všech úsecích chrupu je jejich aplikace podmíněna dostatečnou vrstvou kvalitní skloviny po obvodu kavity, která je nezbytná pro vazbu fotokompozitní výplně k zubu.

Tento druh výplní je v porovnání s amalgámovými náročnější na dokonalou ústní hygienu.


Jak probíhá zhotovení fotokompozitní výplně?

Vybereme vhodný odstín bílého materiálu, obvykle je k dosažení požadovaného estetického dojmu třeba kombinovat odstínů několik. V lokální anestezii za použití caries-detectoru odvrtáme kaz. Na ošetřovaný zub, podle potřeby ev. i na sousední zuby nasadíme Kofferdam. Kofferdam je speciální gumová blána, která se na zuby upevňuje pomocí kovových spon. Jejím úkolem je udržet suché pracovní pole a zabránit kontaminaci kavity (slinou, krví, sulkulární tekutinou) v průběhu aplikace a tuhnutí fotokompozitního materiálu. Provedeme tzv. toaletu kavity (mechanické vyčištění, úpravu sklovinných hran, desinfekci). Pomocí speciálních gelů či tekutin připravíme povrch kavity na vazbu s výplňovým materiálem (etching, priming, bonding). Podle tvaru, lokalizace a rozsahu kavity vrstvíme jednotlivé odstíny materiálu do kavity. Každá vrstva je samostatně vytvrzena světlem speciální lampy. Fotokompozita totiž obsahují tzv. fotoiniciátory tuhnutí (nejčastěji kafrchinon) - látky, které po osvícení světlem určité vlnové délky spustí ve fotokompozitu polymerizační reakci, která vede ke ztuhnutí materiálu. Aplikace materiálu po tenkých vrstvách podle přesně stanoveného schématu je klíčová pro výslednou kvalitu a trvanlivost výplně. Při polymeraci (tuhnutí) dochází totiž u všech kompozitních materiálů ke kontrakci (smrštění). Správné vrstvení podobně jako volba kvalitní polymerační lampy dokáží polymerační kontrakci snížit na minimum, a zabránit tak vzniku spáry u okrajů výplně. Zároveň lze v průběhu vrstvení kombinovat různé barevné odstíny, a přesněji tak napodobit přirozenou barvu zubu. Na závěr je výplň vytvrzena jako celek a podrobena závěrečným úpravám (artikulace - úprava skusu, vyleštění do vysokého lesku, kontrola čistitelnosti a kvality výplně). Výsledkem je vysoce estetická bílá výplň, kterou je možné ihned zatěžovat (pacient může dle libosti jíst bezprostředně po dokončení práce lékaře).