MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

postendodontické ošetření

Zub zbavený nervu a cévního zásobení má svá specifika. Pokud je ošetření kořenů provedeno kvalitně, může devitalizovaný (mrtvý) zub sice nadále plnit svou funkci v dutině ústní, ale postupně se stává křehkým. Navíc v důsledku rozsáhlého kazivého procesu (popřípadě úrazu), který byl příčinou devitalizace, bývá odstraněna velká část tvrdých zubních tkání. Také pro dosažení optimálního přístupu ke kořenovým kanálkům, které bývají obvykle různě zahnuté, je třeba široce otevřít strop dřeňové dutiny, aby bylo možné dosáhnout ošetřujícím nástrojem až ke kořenovému hrotu, což je předpokladem pro dokonalé odstranění infikovaného nervu, a tím úspěšné vyléčení zánětu. Kombinací těchto faktorů je výrazně oslabena rezistence zubu (odolnost vůči mechanickému zatížení). V důsledku snížené rezistence potom často dochází k frakturám nevitálních (mrtvých) zubů při nákusu na běžné součásti potravy (pečivo, zelenina, maso, apod.) a následně ke ztrátě zubu. Součástí postendodontického ošetření je proto snaha předejít frakturám endodonticky ošetřených zubů, a vyhnout se tak zbytečným extrakcím (vytržení zubu). Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výběru vhodného ošetření, přizpůsobit postupy volené k rekonstrukci zubní korunky, a posílit tak odolnost zubu vůči silám, které na něj působí při žvýkání. Pro zvýšení rezistence zubu je možno použít:

Korunka sama o sobě dokáže zabránit rozlomení korunkové části zubu. Nicméně i zubní pahýl, který pokrývá a kterým je nesena, musí vykazovat potřebnou míru odolnosti, aby se v krčkové části zubu neodlomil celý i s korunkou. V závislosti na míře destrukce zubního pahýlu se k dostavbám pod korunky využívají: