MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

dětská stomatologie

Pojem dětská stomatologie zahrnuje veškerá stomatologická ošetření u pacientů dětského věku. Obsahuje téměř všechny stomatologické disciplíny, které se týkají i dospělých.

Vyčlenila se ze stomatologie pro dospělé kvůli některým specifikům dětského věku, která je třeba při volbě ošetření i při ošetření samém zohledňovat (dočasný / stálý zub, stadium vývoje daného zubu i chrupu jako celku, míra spolupráce pacienta, apod.). Základní myšlenka, a tím i postupy, jsou podobné - s přihlédnutím k odlišnostem souvisejícím s věkem pacienta. Zásadní rozdíl ovšem najdeme v uplatnění jednotlivých stomatologických disciplín. Některé obory, které stojí na čelních místech při ošetřování dospělých, hrají z různých důvodů v moderní dětské stomatologii spíše okrajovou roli (např. protetika) nebo se nevyužívají vůbec (implantologie), a naopak obory v dětském věku hojně využívané (např. ortodoncie) se dostávají u dospělých pacientů spíše na okraj zájmu.


Kdy začít chodit s dítětem k zubaři?

V současné době se doporučuje navštívit s dítětem stomatologa poprvé po dovršení jednoho roku věku, samozřejmě za předpokladu, že do té doby nenastanou nějaké obtíže, které by bylo třeba řešit dříve (např. úraz, eventuálně obtížné prořezávání zubů, které se ovšem v tomto věku vzhledem k typu prořezávajících zubů - řezáků - prakticky nevyskytuje). První návštěva by měla být pro dítě hlavně seznámením s prostředím a lidmi, návázáním kontaktu. Proto je nesmírně důležité neodkládat ji do doby, kdy sami doma objevíte nějaký problém (dítě si začne stěžovat na bolest, nechce jíst, nebo najdete "dírku" v zubu, hnisající váček, apod.). Včasná prevence problémů v tomto případě ušetří dítěti nejen tvrdé zubní tkáně, ale hlavně případné psychické trauma ze zákroku na již bolestivém zubu, a zabrání vytvoření negativního vztahu k lékaři a stomatologickému ošetření obecně.


Jak probíhá ošetření dětí v naší ordinaci?

Naše ordinace není specializovaným pedostomatologickým pracovištěm. V rámci komplexních služeb ošetřujeme děti našich registrovaných pacientů. Pro navázání dobrého vztahu k zubnímu ošetření a lékařům obecně se snažíme navodit přátelskou atmosféru. Děti u nás nemají strach z bílého pláště, nosíme barevné oblečení. Nejmenší pacienti sedí při výkonu na klíně rodiče, vše probíhá spíše formou hry. U všech dětských pacientů je přítomnost rodičů při ošetření samozřejmostí. Na závěr je pro každé dítě připravena malá odměna.