MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

endodontické ošetření u dětí

Ošetření kořenového systému zubu probíhá v dětském věku různě, v závislosti na typu zubu a stádiu vývoje jeho kořene. Obecně lze říci, že dočasné zuby se endodonticky neošetřují. Vždy je třeba zvážit prospěch z ošetření a naproti tomu zátěž, jakou ošetření dítěti přinese. Ošetření kořenů patří k časově velmi náročným výkonům a vyžaduje tudíž velmi dobrou spolupráci pacienta, které menší dítě většinou není schopno. Navíc dočasné zuby mají velmi variabilní a komplikovaný systém kořenových kanálků, takže spolehlivost ošetření by byla poměrně nízká. Dále je nutné zohlednit fakt, že při výměně dočasných zubů za stálé dochází k resorpci (rozpuštění) kořenů dočasných zubů. Z toho důvodu není možné použít pro plnění kořenů definitivní výplňové materiály (gutaperču, apod.), protože materiál by po eliminaci zubu zůstal uložen v kosti. V úvahu přicházejí pouze resorbovatelné hmoty (např. hydroxid vápenatý používaný jako desinfekční činidlo) na přechodnou dobu. Toto řešení je možno zvolit ve výjimečných případech.

Ošetření kořenů stálých zubů v dětském věku závisí na stádiu vývoje kořene daného zubu. Pokud již kořen ukončil svůj vývoj, tzn. dorostl do své definitivní délky a široce rozevřený otvor na hrotu kořene se uzavřel do drobného foramen apicale, neliší se postup při endodontickém ošetření od postupu voleného u dospělých. Pokud ovšem ještě k ukončení vývoje kořene nedošlo, provádíme tzv. apexifikaci. Je to postup, kterým lze v příznivých případech docílit alespoň uzávěru příliš širokého otvoru na hrotu kořene. Pro zaplnění kořene definitivní výplní je totiž nezbytné, aby se stěny kořene směrem ke hrotu sbíhaly. Chybí-li u hrotu kořene potřebné zúžení (stěny kořene zůstaly v důsledku nedokončeného vývoje paralelní či dokonce rozbíhavé), nelze výplň bezpečně ukotvit v kořeni a dochází k přetlačení materiálu do okolní kosti. Apexifikace je jediný způsob, kterým lze takto předčasně devitalizovaný zub zachovat.

Jak apexifikace probíhá?

V lokální anestezii se odvrtá strop dřeňové dutiny, čímž se získá přístup k odumřelému zubnímu nervu. Pomocí speciálních kořenových nástrojů se odstraní odumřelý nerv z korunkové části dřeňové dutiny a následně i z kořenových kanálků. Poté se kořenové kanálky pročistí a vypláchnou desinfekcí. Na závěr se celý kořenový systém vysuší a vyplní speciální hmotou, která je schopná vyprovokovat dentinové buňky mrtvého zubu k tvorbě zuboviny. V pravidelných intervalech je třeba tento materiál vyměňovat za nový, protože probíhající chemickou reakcí postupně dochází ke snižování jeho účinnosti. Celý proces může trvat i několik měsíců. Teprve po uzavření kořene je možno zub zaplnit definitivním výplňovým materiálem.