MUDr. Iva Rostová
soukromá zubní lékařka
Římská 16, 120 00 Praha 2
ordinační hodiny
pondělí momentálně neordinujeme
úterý 8:30 - 14:30 (jednou za 14 dní)
středa 8:30 - 14:30
čtvrtek 8:30 - 14:30
pátek momentálně neordinujeme

záchovná stomatologie u dětí

Záchovná, jinak také konzervační či konzervativní stomatologie se zabývá převážně ošetřením tvrdých zubních tkání, tedy ošetřením kazu, eventuálně úrazu a jejich komplikací. Při ošetření se snažíme zachovat co největší část vlastních dosud nepoškozených tvrdých zubních tkání.

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Kazivá léze začíná rozkladem anorganické složky zubní skloviny (demineralizací). Postupně dochází ke zhroucení organické kostry skloviny a vzniká kavita (otvor). Kaz se působením bakteriálních metabolitů (převážně kyselin) šíří tvrdými zubními tkáněmi (sklovinou a posléze dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni. Zubní dřeň neboli pulpa je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinovými tubuly (kanálky, které vedou dentinem od zubní dřeně až k dentinosklovinné hranici) do pulpy, dochází k jejímu zánětu, známému jako zánět nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k nekróze (odumření) nervu. U dětí většinou zánět probíhá bez akutní bolesti a na nekrózu nervu nás často upozorní až hnisající váček, který se vytvoří na dásni u kořene postiženého zubu. Vzhledem k výrazně nižší odolnosti tvrdých zubních tkání dočasných zubů je tato komplikace kazu poměrně častá.

V rámci záchovné stomatologie u dětí provádíme: